POLARISA(c)TION

W najnowszym spektaklu zespół pochyla się nad problematyką wartości, dokonywanych wyborów i postaw jednostki. Ujęta w alegoryczny system znaków i gestów plastycznych struktura działań oddaje zarówno wewnętrzny dyskomfort dylematu Wyboru, przed którymi stajemy każdego dnia, jak i wkomponowany weń głęboko ludzki dysonans (?) piękna i ohydy. Czy istnieją Wartości uniwersalne? Czy Wartości zależne są od kontekstu? Gdzie przebiega granica pomiędzy harmonią i chaosem w świecie spolaryzowanych postaw?

mazut polarisaction_3_2018

 

X.humacja

Mazut Xhumacja3Przedstawienie X.humacja jest próbą ponownego przeżycia czasu godności i pogardy, czasu sporu o narrację. Spektakl stanowi swoistą ekshumację emocji i postaw, towarzyszących chwilom narodzin świadomości, że obok siebie, pod jednym dachem, żyją dwa wrogie narody mówiące tym samym językiem. Nie próbując wikłać się w wielowymiarową analizę psycho - społeczną spektakl w zamyśle stanowi flashback obrazów układających się w retrospektywny kalejdoskop współczesnego sporu i zarazem komentarz do rzeczywistości.

Co zostawił w nas ten czas ? Jakie piętno w nas odcisnął ? Czy pamiętasz ? Co pamiętasz ?

Mazut Xhumacja2Mazut Xhumacja1

Mazut X humacja grafika

 

Nitro_002

Nitro i jego fantasmagoryczna szata objawia zlep majaków z pogranicza jawy i snu, pokazujących psychofizyczną kondycję bohatera. Człowieka uwikłanego w wewnętrzny świat, w którym tkwi, generuje swoje fobie, urazy i marzenia. Zaangażowany w ryzykowne, wymykające się spod kontroli natręctwa i zachowania, ucieka od życia myśląc, że żyje... Obsesyjny stan staje się jego rzeczywistością i więzieniem zarazem, w którym zastyga...

MAZUT Nitro002

 

Akcja Przewietrzenie

Akcja „Przewietrzenie" jest akcją o charakterze terapeutycznym. Widz - uczestnik zostaje poddany rygorom pieczołowitej procedury uczestnictwa. Zbiurokratyzowany rytuał przyjęcia prowadzi widza – uczestnika do celu jakim jest osobiste doświadczenie przez niego oczyszczającej ekstazy pędu. Proces rozpędzania maszyny wiatru daje odpowiednio przygotowanemu przez obsługę widzowi szansę na pokonanie przezeń bariery lęku. Uwaga: osób nietrzeźwych, w podeszłym wieku , oraz cierpiących na choroby serca nie obsługujemy !

Akcja terapeutyczna „Przewietrzenie" podkreśla wartość i celowość przekraczania przez człowieka granic własnego strachu i uprzedzeń.

Akcja Przewietrzenie